در نظر داشته باشید این پشتیبانی تنها برای سوالات درباره خرید مشکلات خریداران از سایت می باشد ، چنان چه سوال شما عمومی می باشد می بایست داخل سایت پایین پست سوال خود را مطرح کنید.

جهت پشتیبانی در مورد نحوه ی دانلود فایل ها می توانید یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

 

info@fullfarsi.ir

https://t.me/fullfarsi

۵/۵